Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


hu:datenschutz

Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés weboldalunkon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei megtalálhatók a honlap impresszumában.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van továbbá kérni ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. E célból és az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. A részletekért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozat „Az adatkezelés korlátozásához való jog” című részét.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldalunk látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ez elsősorban sütikkel és úgynevezett elemzőprogramokkal történik. Az Ön szörfözési szokásainak elemzése általában anonim; a szörfözési szokások nem vezethetők vissza Önhöz. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével. Erről részletes tájékoztatást az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen. A tiltakozási lehetőségekről ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

2. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó információk

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős fél:

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen reklámozás ellen (DSGVO 21. cikk).

Ha az adatkezelésre a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján kerül sor, Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A feldolgozás jogalapja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha Ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen reklámozás céljára (DSGVO 21. cikk (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Jogorvoslati jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http:” helyett „https:” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Információk, zárolás, törlés és javítás

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult a tárolt személyes adataira, azok eredetére és címzettjére, valamint az adatfeldolgozás céljára vonatkozó ingyenes tájékoztatásra, valamint adott esetben ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúlyt kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

3. Adatgyűjtés a weboldalunkon.

Sütik

Az internetes oldalak egy része úgynevezett sütiket használ. A sütik nem okoznak kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-sütik”. A látogatás végén automatikusan törlődnek. Más sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy bizonyos, Ön által kért funkciók (pl. kosár funkció) biztosításához szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Amennyiben egyéb sütiket (pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére szolgáló sütiket) tárolunk, ezekkel külön foglalkozik ez az adatvédelmi nyilatkozat.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • hivatkozó URL címe
  • a hozzáférő számítógép hostneve
  • A szerver kérésének időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása ezért kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A visszavonásig végzett adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérelme feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

Regisztráció ezen a weboldalon

Regisztrálhat a weboldalunkon, hogy további funkciókat használhasson az oldalon. Az Ön által e célból megadott adatokat kizárólag annak az adott ajánlatnak vagy szolgáltatásnak az igénybevételére használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet fogjuk használni, hogy ily módon tájékoztassuk Önt.

A regisztráció során megadott adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A már elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált a weboldalunkon, majd ezt követően töröljük. A törvényes megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak.

Comment funkció ezen a weboldalon

Az oldal hozzászólási funkciója esetében az Ön hozzászólásán kívül a hozzászólás létrehozásának időpontját, az Ön e-mail címét és - ha nem névtelenül tesz közzé - az Ön által választott felhasználónevet is tároljuk.

Az IP-cím tárolása

A hozzászólási funkció tárolja a hozzászóló felhasználók IP-címét. Mivel nem ellenőrizzük a hozzászólásokat az oldalunkon, mielőtt aktiváljuk őket, szükségünk van ezekre az adatokra, hogy jogi jogsértések, például sértegetés vagy propaganda esetén felléphessünk a szerző ellen.

Hozzászólások feliratkozása

Az oldal felhasználójaként a regisztrációt követően feliratkozhat a hozzászólásokra. Megerősítő e-mailt fog kapni, amelyben igazoljuk, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa. Erről a funkcióról bármikor leiratkozhat az információs levelekben található linken keresztül. Ebben az esetben a hozzászólásokra való feliratkozással összefüggésben megadott adatokat töröljük; ha azonban ezeket az adatokat más célból és más időpontban (pl. hírlevél megrendelése) továbbította nekünk, akkor azok nálunk maradnak.

A megjegyzések tárolási ideje

A hozzászólásokat és a kapcsolódó adatokat (pl. IP-cím) tároljuk, és azok mindaddig a weboldalunkon maradnak, amíg a hozzászólások tartalmát teljesen töröljük, vagy a hozzászólásokat jogi okokból (pl. sértő hozzászólások) törölni kell.

Jogalap

A megjegyzések tárolása az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

4. Pluginok és eszközök

nincs

Jelenleg nem használunk olyan bővítményeket vagy eszközöket, amelyek adatátvitelt igényelnek/igényelnek.

hu/datenschutz.txt · Utolsó módosítás: 19.02.2023 22:42 szerkesztette: tweiland

Eszközök az oldalon